Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
MaxFaktura2
Rozrachunki walutowe gdy VAT w PLN
Program obsługuje płatności za fakturę w dwóch walutach. Kontrahenci krajowi, gdy należność za fakturę określono w walucie (EUR), mogą płacić VAT w PLN. 
W danych sprzedawcy (nagłówki) jest możliwość wprowadzenia danych dodtkowego konta na VAT w PLN.
Dokument, który ma podlegać takiej obsłudze zaznaczamy jak poniżej (pole wyboru pojawia się, gdy zachodzą do tego przesłanki):


Zapłatę za taką fakturę rejestrujemy po wybraniu opcji:


Okno płatności, umożliwiające dokonanie wielokrotnych płatności cząstkowych wygląda następująco:


Należności sprawdzamy po wybraniu z głównego menu opcji "Należności sumarycznie". Uzyskujemy listę sum należności wszystkich kontrahentów, z podziałem na walutę należności i  z uwzględneniem terminu zapłaty:


Z powyższego okna, po kliknięciu w [Kontrahenci szczegółowo], przechodzimy do listy niezapłaconych faktur danego kontrahenta:


Z poziomu powyższego okna też możemy dokonać rejestracji zapłaty, klikając w [Zarejestruj zapłatę].

O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne