Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Kierowcy autobusów
Demo
  • Testy na swoim komputerze
Zachęcamy do poznania programu Busoplan na swoim komputerze. 
Program służy do tworzenia rozkładów czasu pracy kierowców realizujących przewozy na trasach regularnych do 50 km.
Pozwala zarządzać harmonogramami na etapie planowania i realizacji,
np. błyskawicznie da odpowiedź, czy zastosowane zastępstwo nie powoduje naruszeń w rozumieniu ustawy o czasie pracy kierowców czy też kodeksu pracy.
   W celu testowania bezpłatnie udostępniamy program w pełnej funkcjonalności, ale na określony czas – decyduje klucz sprzętowy.
W tym czasie służymy pełnym wsparciem,  np. stosując konsultacje z dostępem zdalnym do państwa komputera.
Nie jest wymagane instalowanie żadnego rozbudowanego oprogramowania (np. silnika bazy danych).
Wprowadzone dane będzie można wykorzystywać w normalnej pracy.
   Program powstał przy współpracy z wymagającymi firmami z terenu GOP (i nie tylko), niezadowolonych z dotychczasowej oferty istniejącej na rynku.
Uwzględniamy specyfikę każdego klienta – dzięki temu program jest w ciągłym rozwoju.
Zastosowane rozwiązania informatyczne pozwalają na minimalizację kosztów przy utrzymaniu najwyższego bezpieczeństwa danych.
  Zapraszamy, testowanie nie jest absorbujące i szeroko przez nas wspomagane. 
Wystarczy zgłosić swój akces

  • Prezentacja video


O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne