Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Czas pracy kierowcy
Dane z tachografu

Przedstawiemy 2 urządzenia pobierające dane z tachografu w samochodzie:
I. Digidown
II. Optac


I. PRZYRZĄD
DIGIDOWN, DIGIDOWN PLUS prod. Lisle Design Ltd

 

Do kupienia tutaj: tacho.shop.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WPROWADZENIE

Urządzenie DIGIDOWN służy do pobierania danych z systemu tachografu cyfrowego wszelkich marek. Do pobrania danych z tachografu lub z włożonej do tachografu karty kierowcy Digidown (podobnie jak przyrządy określane mianem „.kluczy”) wymaga użycia karty przedsiębiorstwa (lub kontrolnej, lub warsztatowej ). 
Pobrane dane są zapisywane na wymiennej pamięci w formie kart SD, używanych w cyfrowych aparatach fotograficznych lub telefonach komórkowych. 
Zastosowanie urządzenia daje szereg możliwości niedostępnych dla innych rozwiązań:

 1. Sczytywanie danych z tachografu lub karty kierowcy i przenoszenia ich do pamięci komputera. Zapamiętanie w uporządkowany sposób według kryterium odpowiednio kierowcy lub pojazdu. Spełniamy wtedy obowiązek ustawowy posiadania danych pobieranych w systemie tachografu cyfrowego (dane pobieramy co 28 dni z karty kierowcy, a co 90 z tachografu cyfrowego)

 2. Łatwość przenoszenia danych dzięki zastosowaniu kart SD jako głównego nośnika. Dzięki temu można łatwo wysyłać pliki DDD z samochodu w trasie, do siedziby firmy stosując dowolny komputer lub tablet (stosując mini SD i przejściówkę). 

 3. Dwie metody przenoszenia danych do pamięci komputera celem archiwizacji lub dalszego analizowania - przewodem podłącznym do gniazda USB lub przez przełożenie karty SD.

 4. Do pobierania dartych z tachografu lub karty kierowcy i przenoszenia ich do pamięci telefonu komórkowego i przesłania ich jako wiadomości MMS do bazy firmy. Jest to propozycja dla dużych firm z flotą rozproszoną po wielu oddziałach wymagającą wyposażenia kierowców w karty przedsiębiorstwa i odpowiednio przystosowane telefony komórkowe.

2. URZĄDZENIE DlGIDOWN ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ POBRANIA NA TRZY SPOSOBY:

ALL VU — Pobiera wszystkie dane z palnięci tachografu 
LATEST VU — Pobiera te dane, które nie zostały jeszcze pobrane z pamięci tachografu. Pobieranie zaczyna się od dnia kiedy ostatnim razem pobrano wcześniejsze dane. 
CARD — Pobieranie danych z karty kierowcy.

Naciśnięcie odpowiedniego klawisza (po włożeniu karty przedsiębiorstwa lub/i karty kierowcy) rozpoczyna proces poboru danych. Status pobierania danych jest określony przez diodę umieszczoną przy odpowiednim klawiszu.

3. PRZYGOTOWANIE DO PRACY.

Aby można było pobierać dane należy do urządzenia włożyć załączoną i uprzednio sformatowaną kartę pamięci SD. Karta jest wkładana w dolnej części urządzenia i automatycznie zatrzaskuje się w odpowiedniej pozycji. Aby ją wysunąć (np. dla odczytania w innym czytniku lub zmiany ) przy wyjmowaniu należy delikatnie ją przycisnąć w głąb urządzenia i puścić, i wewnętrzna sprężyna wypchnie kartę. Nie należy wyrywać karty z gniazda 
Po włączeniu DIGIDOWN z włożoną kartą do tachografu urządzenie sprawdzi format kart)” i wskaże gotowość do użycia.

4. PROCES POBIERANIA DANYCH.

Aby dokonać poboru danych konieczne jest włożenie karty przedsiębiorstwa, kontrolnej lub warsztatowej i włączenie stacyjki, aby zapoczątkować jakikolwiek proces poboru danych. 
Należy podłączyć się do gniazda znajdującego się w przedniej części tachografu. W niektórych modelach tachografów gniazdo to znajduje się pod drukarką, a w innych pod specjalną odsuwaną płytką poniżej wyświetlacza tachografu lub w jego środkowej części. Urządzenia nie należy podłączać do tachografów analogowych. Po podłączeniu do tachografu cyfrowego urządzenie sprawdzi obecność karty SD i potwierdzi gotowość do pobrania danych poprzez kolejne krótkie miganie diodami. Przyciśnięcie odpowiedniego przycisku spowoduje rozpoczęcie pobierania żądanych danych. 
Podczas pobierania danych odpowiednia dioda zaświeci się ok. 2 razy na sekundę. Po poprawnym pobraniu danych odpowiednia do wybranego przycisku dioda zaświeci się ok. 1 raz na sekundę.

Należy pamiętać że pobieranie danych z pamięci masowej tachografu może zabrać dużo czasu. Należy liczyć się z czasem poboru danych dłuższym niż 30 minut. Skrócenie czasu pobierania danych można uzyskać pobierając tylko dane, które wcześniej nie zostały pobrane (funkcją LATEST VU). Uwaga: odłączenie przyrządu od tachografu lub wyjęcie karty SD podczas pobierania danych może spowodować powstanie błędów na karcie SD.

 5. ODCZYTYWANIE DANYCH Z KARTY SD

Kartę SD najłatwiej odczytać poprzez złącze USB znajdujące się w przyrządzie DIGIDOWN. Przyrząd podłączony do komputera „widziany” jest jako kolejny dysk (w systemie operacyjnym MS Windows 2000, XP lub Vista). W systemie MS Windows 98 w tym celu wymagana jest instalacja sterownik ów.

Alternatywnie, kartę SD można odczytać używając podłączanego lub wbudowanego do komputera czytnika do kart SD.

6. FUNKCJE DIOD / USUWANIE USTEREK.

Diody wykorzystane są do określania statusu poboru danych oraz jako wskazania ewentualnych błędów.

Prawidłowa praca:

A. Wszystkie diody poprzez kolejne krótkie miganie wskazują gotowość do pobrania danych. 
B. Jedna dioda miga ok. 2 razy na sekundę — po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku nastąpi pobieranie żądanych danych. 
C. Jedna dioda miga ok. 1 raz na sekundę — nastąpiło już pobranie żądanych danych. 
D. Wszystkie diody oraz dioda karty włączone — podłączenie do przekopiowania danych przez USB do komputera.

Błędy:

E. Wszystkie diody poprzez kolejne wolne miganie wskazują na brak karty SD. 
F. Wszystkie diody migają razem — problem z kartą SD

Zalecenia: 
Sprawdź czy karta jest prawidłowo włożona 
Sprawdź po wyjęciu karty, czy karta nie jest zabezpieczona zamkiem w pozycji „LOCK” 
Sprawdź czy karta nie jest zapełniona danymi 
Sprawdź czy karta jest sformatowana na FAT 16 
G. Jedna dioda stale włączona — błąd w pobieraniu danych 
Zalecenia: 
Aby zapoczątkować proces poboru danych konieczne jest włożenie karty przedsiębiorstwa, kontrolnej lub warsztatowej do tachografu i włączenie stacyjki. 
H. Jedna dioda stale miga ok. 3 razy na sekundę — podczas pobierania danych omyłkowo naciśnięto klawisz 
Zalecenia: 
Spokojnie zaczekać na zakończenie pobierania danych, które przebiegnie całkowicie poprawnie. 
Błąd 12” poboru danych. 
W niektórych egzemplarza tachografów cyfrowych marki Siemens może wystąpić błąd 12 widoczny na wyświetlaczu tachografu. 
Proszę zignorować ten komunikat i prowadzić proces poboru danych, który przebiegnie całkowicie prawidłowo. Następnie po 
zakończeniu pobierania danych potwierdzić klawiszem Enter tachografu ten komunikat.

7. KARTY SD

Nic wszystkie dostępne na rynku karty SD mogą być zastosowane. Karty SD oferowane wraz z urządzeniem są odpowiednie. 
Przy braku kart dostarczanych przez producenta urządzenia DIGIDOWN należy sformatować karty na FAT16. Zaleca są karty 64 
MB, ale również można stosować karty o większej pojemności pod warunkiem sformatowania ich na FAT16. 
Kiedy nowa, sformatowana na FAT 16 karta zostanie włożona do urządzenia i podłączona do tachografu, następuje jej sprawdzanie. 
Następnie przyrząd nagrywa dwa pliki nazywane DIGIDOWN i UPDATES. Proces ten trwa kilku sekund. 
DIGIDOWN ma dwa podkatalogi: 
VU — dane z tachografu cyfrowego 
Card — dane z kart kierowców

II. PRZYRZĄD OPTAC prod. Stoneridge Ltd.Do kupienia tutaj: tacho.shop.com.pl
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przedsiębiorstwo posiadające tabor samochodowy wyposażony w tachografy cyfrowe ma obowiązek cyklicznego pobierania danych z systemu tachografu cyfrowego (karty kierowców i tachografu - jednostki pojazdowej)Tak pobrane dane muszą być przechowywane stanowiąc dowód przy ewentualnej kontroli czasu pracy kierowców.

  Przyrząd OPTAC służy do:
  a) pobierania danych z kart kierowców (nie rzadziej niż co 28 dni)
  b) pobierania danych z tachografów cyfrowych (nie rzadziej niż co 90 dni).

  Z racji swojej kompletności i własnego zasilania (2 baterie AA) pobieranie danych z kart kierowców może odbywać się poza pojazdem i bez podłączenia do komputera. Jest to sposób najbardziej wszechstronny. Na korytarzu, w parku samochodowym i innych miejscach można pobierać dane kolejno spotykanych kierowców.

Pobieranie i przechowywanie danych to niezbędne minimum w zakresie spełniania wymogów prawa. Konieczne jest też sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców. Pożądana jest też analiza poprawności czynności kierowcy (czasy prowadzenia, przerwy, odpoczynki). Do tych celów zalecamy stosowanie oprogramowania Czas Pracy Kierowców. Pomocne okaże się także inne oprogramowanie z naszej oferty, np. FreeReader.

W zestawie przyrządu OPTAC znajdują się:
- przyrząd wraz z podstawką

- komplet trzech kabli przyłączeniowych (jeden do podłączenia przyrządu do tachografu, jeden do

podłączenia przyrządu do komputera oraz jeden do ewentualnego przeprogramowania przyrządu)

- 2 szt. baterii AA

- wkrętak i komplet. wkrętów do zamocowania podstawki i ewentualnego połączenia przyrządu z

podstawką .

POBIERANIE DANYCH Z KARTY KIEROWCY:

 1. Włącz przyrząd przyciskając prawy przycisk co najmniej 3 sekundy i odczekaj ok. 10 sekund.

 2. Włóż kartę kierowcy zwracając uwagę na symbol czipa karty na przyrządzie.

 3. Naciśnij przycisk oznaczony symbolem karty.

 4. Zielone migające falowo diody oznaczają że proces pobierania danych przebiega prawidłowo.

 5. Prawidłowo zakończony proces pobierania danych oznacza zapalona zielona dioda po lewej stronie przyrządu. Czerwona dioda oznacza że proces pobierania danych nie udał się i należy go ponowić wyjmując i ponownie wkładając kartę. Niekiedy należy wyłączyć i ponownie włączyć przyrząd.

 6. Wyłącz przyrząd przyciskając prawy przycisk co najmniej 3 sekundy.

 

POBIERANIE DANYCH Z TACHOGRAFU:

 1. Włącz przyrząd przyciskając prawy przycisk co najmniej 3 sekundy i odczekaj ok 10 sekund.

 2. Połącz przyrząd OPTAC z tachografem używając przewodu z czarną końcówką. Włącz stacyjkę pojazdu. Pamiętaj aby w tachografie była włożona żółta karta przedsiębiorstwa lub ewentualnie karta kontrolna lub warsztatowa.

 3. Naciśnij przycisk oznaczony symbolem połowy pojazdu (czytanie danych zapisanych od ostatniego pobrania) lub symbolem całego pojazdu (pobieranie wszystkich danych zapisanych w pamięci tachografu ). Czas pobierania danych z tachografu może dochodzić do ok. 60 minut.

 4. Zielone migające, falowo diody oznaczają że proces pobierania danych przebiega prawidłowo.

 5. Prawidłowo zakończony proces pobierania danych oznacza zapalona zielona dioda po lewej stronie przyrządu. Czerwona dioda lub diody oznaczają że proces pobierania nie udał się i należy go ponowić wyjmując i ponownie wkładając kartę.

PRZENOSZENIE DANYCH DO KOMPUTERA:

 1. Po podłączeniu przyrządu OPTAC z portem USB komputera nastąpi rozpoznanie go jako kolejnego dysku. Przy pierwszym podłączeniu w niektórych typach oprogramowania konieczne jest dodanie ,,nowego sprzętu" w ,,Kreatorze nowego sprzętu".

 2. Zabezpiecz dane przez skopiowanie ich na inne nośniki (np. na twardy dysk, płytę CD, pamięć FLASH, urządzenie ZIP lub używając innego sposobu archiwizacji).

 3. Gdy upewnisz się że pobrane dane zostały poprawnie przeniesione wykasuj pamięć przyrządu OPTAC.

  Zwróć uwagę aby podczas kasowania już skopiowanych danych z pamięci przyrządu OPTAC nie skasować dwóch plików konfiguracyjnych przyrządu ("configuration.dat" i "settings.dat") tworzonych przy . Zaleca się utworzenie kopii bezpieczeństwa tych plików, aby przy przypadkowym ich skasowaniu możliwe było ich przywrócenie.

 4. Wyłącz przyrząd przyciskając prawy przycisk co najmniej 1 sekundy.

 

 Więcej o zawartości karty kierowcyO nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne