Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Portfolio
Informacje ogólne

Oprócz głównej oferty prezentujemy tutaj aplikacje tworzone na indywydualne zamówienie, lub stanowiące moduły usługowe.
Technologia:
- Bazy danych: aplikacje głównie korzystają z bezpłatnych systemów baz danych, takich jak mySQL, PostgeSQL, Paradox 
oraz w pełni komercyjnych produktów jak MS SQL Server *)
- System operacyjny: aplikacje przeznaczone są do pracy w środowisku MS Windows 32 i 64 bit (XP, Vista, 7, 8...)
- Język programowania: Embarcadero Delphi, środowisko pozwalające na tworzenie zaawandowanych aplikacji dla Windows, Linux, Android, iOS
Doświadczenia:
- aplikacje dla transportu i spedycji stały się dla użytkowników wykładnią terminologii stosowanej w branży, znalazło to odzwierciedlenie w zainteresowaniu ośrodków edukacyjnych
- program "czas pracy kierowców SKAN+DDD" posiada natywny moduł rozpoznawania zeskanowanych wykresówek tachografów (obrazów BMP lub JPG) - kod rozpoznawania obrazu jest całkowicie naszego autorstwa. 
- busoplan jest aplikacją korzystającą z bazy "w chmurze" - połączenie pracy kodu w obszarze procesora użytkownika z ultra wydajnym serwerem internetowym dostarczającym system bazy danych zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo i wydajność.
- w wielu aplikacjach stosujemy własne rozwiązania graficzne, posiadamy doświadczenia w wykorzystaniu obrazu (np. grafika 3D z zastosowaniem częściowej przeźroczystości i zmiennego punktu widzenia)
- obsługa zawnętrznych urządzeń, takich jak: odbiornki GPS, czytniki kart procesorowych, zabezpieczające klucze sprzętowe, karty kierowców do tachografu cyfrowego
- stosowanie certyfikatów i podpisów cyfrowych w celu zabezpieczania kodów programów i parametrów w bazie danych
- kontakt z klientem z zastosowaniem sesji zdalnego dostępu - daje wiele korzyści obu stronowm

*) nazwy produktów należą do ich właścicieli, tutaj przytoczone w celach identyfikacyjnych 

O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne