Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Czas pracy kierowcy
Analiza skanów wykresówek
Program Czas Pracy Kierowców Skan+DDD

Spis treści

1. Czego oczekujemy od programu?

2. Źródła danych
3. Jak przygotowujemy program do pracy?

4. Cykl analizy wykresówek
5. Przykładowe wydruki

 

1. Czego oczekujemy od programu?

Program Czas Pracy Kierowców Skan+DDD (w skrócie CPK) pozwala nam na rejestrowanie wszystkich czynności kierowcy i tworzenie na tej podstawie różnych analiz i zestawień. Podstawowe przepisy, które musi realizować kierowca i przewoźnik zawarte są następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
o czasie pracy kierowców (link to tekstu ujednoliconego obowiązującego od 16 lipca 2013)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
Umowa o pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) sporządzona w Genewie , dnia 1 lipca 1970 roku.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (teks ujednolicony z dnia 2014-01-07)
Program znacząco ułatwia ich stosowanie. Pozwala rozpoznać podstawiowe błędy kierowców i przygotowuje wymagane dokumenty. Dzięki temu działa edukacyjnie i porządkująco. Jest dobrym narzędziem wspierającym poprawę organizacji pracy i obiegu dokumentów u przewoźnika. Skutkuje to prewencyjnie w zakresie kar z tytułu kontroli I.T.D i P.I.P, ale też strat które może ponieść przedsiębiorstwo w wyniku przyszłych roszczeń płacowych kierowców.
Należy mieć świadomość, że niezbędna jest, po stronie użytkownika programu, znajomość obowiązujących przepisów. Wtedy będzie właściwie stosował dostępne funkcjonalności oraz zapewni kompletność i poprawność postanowień wewnątrz przedsiębiorstwa.
Program przyśpieszy i ułatwi pracę, ale nie zastąpi człowieka.


2. Źródła danych

Dane o czynnościach kierowców mogą pochodzić z 3 źródeł:
 - Wykresówki z tachografów analogowych:
Wprowadzamy je do programu przez skanowanie na dowolnym skanerze. Po jednym kliknięciu program automatycznie, kolejno rozpoznaje wszystkie pliki z katalogu, a każdy ze skanów może zawierać nawet 6 wykresówek.
 - Pliki danych z kart kierowców do tachografów cyfrowych:
Tworzone są przez wiele odpowiednich urządzeń . Ponadto sam program ma wbudowany moduł pobierania danych z kart kierowców z zastosowaniem dowolnego czytnika kart procesorowych realizujących standard ISO 7816 (smart card reader).
 - Wprowadzanie ręczne: 
Nie zawsze kierowca pracuje w pojeździe i nie każdy pojazd musi być wyposażony w tachograf, chorobowe i urlopy też się rejestruje.
Wszystkie zarejestrowane czynności można edytować - usuwać błędy techniczne skanów oraz modyfikować tak, by dokładnie przedstawiały faktycznie wykonane prace (np. w okresie odpoczynku widocznym na wykresówce, kierowca mógł być zatrudniony jako mechanik).

3. Jak przygotowujemy program do pracy?

W pierwszej kolejności trzeba mu przedstawić obowiązujące w przedsiębiorstwie unormowania. Przy pierwszym uruchomieniu program daje możliwość podania np. danych firmy, godzin rozpoczęcia pracy w nocy, itp. Wszystkie te dane można uzupełnić później. Oczywiście, dane kierowców i pojazdów chcielibyśmy wprowadzić niezwłocznie. Służą temu dwia ostatnie przyciski głównego menu (z odpowiednimi ikonami):
Główne menu

Program działa typowo, w tej instrukcji nie będziemy opisywać obsługi środowiska graficznego. Program sam prowadzi przez kolejne etapy obróbki danych, a na każdym z nich stosuje przejrzysty i opisany interfejs. Zawsze też jest możliwość skorzystania z konsultacji.

4. Cykl analizy wykresówek.

a) Skanowanie. Wykresówki kładziemy na płycie skanera, wykresem do dołu. Kierunek dowolny. Mogą zachodzić na siebie i na krawędź skanera - ważne żeby wykres czynności nie był przesłonięty. W ten sposób można zeskanować sześć wykresówek jednocześnie. Jednak jest to niepotrzebne utrudnianie sobie pracy - łatwiej i szybciej przygotować do skanu trzy, tak jak na obrazku:
ułożenie 3 wykresówek na płycie skanera Należy zapewnić czarne tło. Może to być karton położony na wykresówkach lub przyklejony do pokrywy skanera.
Skanujemy tworząc pliki JPG lub BMP w rozdzielczości 200 lub 300 DPI. Obraz, najlepiej, w odcieniach szarości. Wszystkie zapisujemy w tym samym katalogu, najlepiej niezmiennym przez cały czas używania programu. Katalog może być dowolny. Przy rozpoznawaniu pierwszej wykresówki program zapamięta jego położenie.

b) Rozpoznanie i rejestracja. Wybierając pierwszą z lewej opcję głównego menu rozpoczynamy cykl automatycznego rozpoznawania wykesówek:
rozpoznawanie skanów Program "wycina" ze skanu każdą wykresówkę w celu dalszego uzupełnienia jej danymi (data, kierowca, pojazd...) i rozpoznania czynności.

Po rozpoznaniu obrazu wykresówek, program przechodzi do rejestrowania danych. Po ich zapisaniu, nastąpi rozpoznanie czynności wyrysowanych na wykresówce. Wtedy należy kliknąć przycisk [Zarejestruj] - nastąpi zapisanie czynności w bazie program i skan zniknie z listy.
rejestrowanie danych wykresówki Usuwanie fałszywych zynności i korektę najlepiej przeprowadzić w następnym kroku.

Po zapisaniu czynności wszystkich skanów program automatycznie przejdzie do etapu edycji bazy danych:
edycja czynności Podczas edycji czynności mamy niegraniczone możliwości poprawiania danych z zastosowaniem wielu wyspecjalizowanych narzędzi.

Gdy skorygujemy i uzupełnimy wszystkie dane klikamy w przycisk [Analiza] i uzyskujemy podstawowe wydruki: analizę poprawności i ewidencję.
wydruk analizy wg Rozp. 561 i ewidencji  Przed wydrukiem następuje jego podgląd na ekranie.
Podczas podglądu wydruku możemy wyszukiwać informacje, a później zdecydować czy zamiast drukowania na papierze nie wystarczy utworzyć plik PDF.

O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne