Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Przepisy, opracowania, inne
Linki do przepisów
Poniższe linki kierują do kopii dokumentów publikowanych przez odpowiednie organy, do ich części lub własnych opracowań.

 Przepisy:

Ustawa o czasie pracy kierowców (tekst ujednolicony na dzień 2017-01-12)
Rozporządzenie (WE) nr 561
Ustawa o transporcie drogowym 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst ujednolicony z dnia 2014-06-17)
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
GPP-417-4560-915/08/PE_PE DPGIP Czas pracy, przewozy regularne
GNP-401-023-220/07  Stanowisko GIP w sprawie przerw w rozdz. 4a uocpk.pdf

Opracowania:

Ustawia o czasie pracy kierowców a przerwy
Taryfikator kar ITD w ustawie o transporcie drogowym
Treść umowy AETR

O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne