Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
MaxFaktura2
Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1. Jak zmienić opis na wydruku faktury, np. umieścić "Data wykonania usługi" zamiast "Data sprzedaży"?
2. Przeprogramowując klucz ukazał się napis "NIC-wprowadzenie zmian w kluczu nie powidło się".
3. Jak ustawić numerację w każdym miesiącu od "1"

1. Jak zmienić opis na wydruku faktury, np. umieścić "Data wykonania usługi" zamiast "Data sprzedaży"?
Dwa kroki:
  a. Wybrać opcję: Dokument/Słowniki
W lewym, górnym oknie wybrać "polski".
W polu "Data sprzedaży:" napisać żądaną treść i kliknąć [Zapisz]
  b. Wybrać opcję: Dokument/Rodzaje dokumentów
Na górnej liście wskazać rodzaj dokumentu, w którym nowa treść ma obowiązywać i w polu "Język" wybrać "polski" i zatwierdzić "ptaszkiem" widocznym pod listą rodzajów dokumentów.
Powyższe powtarzać dla każdego dokumentu w którym ma obowiązywać zmodyfikowany słownik. Po tym zamknąć  okno.
Uwaga:
Przy wystawianiu nowego dokumentu upewniać się, że w polu "język" jest "polski".

2. Przeprogramowując klucz ukazał się napis "NIC-wprowadzenie zmian w kluczu nie powidło się".
Problem zostanie zdiagnozowany, gdy otrzymamy zakodowane informacje.

W tym celu należy pobrać i uruchomić program  http://galas.com.pl/wysylka/zkUSB.exe i kliknąć [Do schowka].
Uwaga: klucz musi być w gnieździe USB.
Następnie przejść do strony http://galas.com.pl/napisz.php i kliknąć prawym klawiszem myszy.
Z menu wybrać "Wklej". Uzupełnić pozostałe dane korespondencji (tytuł, adres) i wysłać do nas.
Jeżeli mają Państwo dobrze skonfigurowany program pocztowy, to zamiast powyższej procedury wystarczy kliknąć [Do maila]. 

3. Jak ustawić numerację w każdym miesiącu od "1"

a) wybieramy opcję:


b) w definicji serii dokumentów wystarczy uzyć symbolu "mc" i ustawić numerację "niezależną":


c) aby podczas tworzenia nowego dokumentu, program zapytał o rok i miesiąc w którym numerujemy:


d) i powstał dokument o takim numerze:

 O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne