Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Czas pracy kierowcy
Czynności pracy, dyżuru, odpoczynku
I. Czynności rejestrowane przez tachograf
II. Kwalifikowanie czynności do pracy, dyżuru i odpoczynku
III. Przekwalifikowywanie czynności

I. Urządzenia rejestrujące pracę kierowcy wyróżniają 4 czynności:
a) prowadzenie
b) inna praca
c) dyspozycyjność
d) odpoczynek
Okresy odpoczynku program (w pierwszej fazie wczytywania czynności) dzieli go na:
- odpoczynek kwalifikowany (który może być uznany w rozumieniu Rozp. 561), a pozostałe na:
- przerwę (gdy ma co najmniej 15 minut)
- inną pracę (gdy nie ma 15 minut)

II. Chcąc rozliczyć wczytane czynności w kontekście kodeksu pracy, musimy dokonać przekwalifikowania na pojęcia które w nim występują.
Nie stanowi problemu "prowadzenie" - jest to czas pracy (chociaż mogą sie zdarzyć jakieś okresy prowadzenia wykonywanego bez związku z zatrudnieniem).
Tak samo "inna praca" - skoro kierowca zadbał o zaznaczenie takich czynności, to niewątpliwie jest to praca (jednak nagminnie zdarza się, że "inna praca" jest włączona przez cały dzienny okres odpoczynku).
"Dyspozycyjność" to zwykle dyżur - ale może być uzasadnione kwalifikowanie, przynajmniej części, do pracy.
Podobnie jest z "odpoczynkiem" - w zależności od stosowanego systemu czasu pracy, praktyki kierowcy w ustawianiu tachografu i faktycznie wykonywanych czynności, bardzo często części odpoczynku musimy zakwalifikować do pracy lub dyżuru.
W przypadku "przerwy", którą program utworzył z krótkich okresów odpoczynków, też mamy niejednoznaczność: istnieją przerwy które możemy zaliczyć do dyżuru, ale też takie które należą do czasu pracy (nie każdy okres zatrzymana pojazdu na "pół godziny" to jednoznacznie dyżur).
Czy program pomaga w kwalifikowaniu przynajmniej większości czynności? Tak, na dwa sposoby:
- automatycznie, podczas dopisywania czynności do bazy następuje dzielenie odpoczynków (opisane w p.I ), po którym następuje zakwalifikowanie każdej czynności do pracy, dyżuru lub odpoczynku.
- udostępnienie edycji, gdzie można ręczne kwalifikować każdą czynność, odpowiednio do rzeczywistości i przepisów.
Jeżeli metoda automatycznego kwalifikowania nie odpowiada preferencjom użytkownika, możą ją zmienić i przetworzyć dowolny okres w bazie danych.

III. Przekwalifikowywanie czynności.
Ma to zasadnicze znaczenie przy rozliczeniu czasu pracy zgodnie z obowiazującymi przepisami. Poniższy obrazek pokazuje sposób obrazowania kwalifikowania określonej czynności:
Obrazowanie kwalifikowania czynności do pracy lub dyżuru

Program CPK Skan/DDD pozwala na ręczną kwalifikacje każdej czynności, co pozwala prawidłowo rozliczyć najbardziej skomplikowane przypadki działań kierowcy.
Ponadto, w przypadku przerw, możliwe jest też całkowicie arbitralne działanie podczas drukowania ewidencji czasu pracy. Po odpowiednich wyborach użytkownika, program sam użyje wybrane części przerw kwalifikując je do dyżuru lub pracy.
Kolejnym sposobem automatyzacji tego zagadnienia jest automatyczne kwalifikowanie podczas wczytywania danych z pliku DDD (zawierającego dane z karty kierowcy) lub wykresówki.
Po wybraniu opcji Inne - Dane - Kwalifikowanie czynności do pracy/ dyżuru/ odpoczynku:
Menu CPK Skan/DDD

wybieramy sposób postępowania programu przy zapisywaniu określonych czynności:
Wybór sposobu automatycznego kwalifikowania

Powyższy wybór będzie obowiązywał od najbliższego wczytywania danych, ale w następnym kroku możemy zdecydować o kwalifikowaniu danych już istniejących w bazie:
Przekwalifikowywanie już zapisanych czynności

Po wybraniu okresu i potwierdzeniu:
Potwierdzenie okresu

nastąpi przekwalifikowanie wskazanych czynności z wybranego okresu.
Należy pamietać, że ma to zasadnicze znaczenie przy rozliczeniu czasu pracy, tworzeniu ewidencji a dalej przy sporządzaniu listy płac i spełnianiu wymagań prawnych.
Najczęściej przekwalifikowanie spowoduje, że dane w bazie nie będą już zgodne z wcześniej sporządzonymi ewidencjami za wybrany okres.


O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne