Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
Kierowcy autobusów
Instrukcje

Definiowanie linii i brygad (służb), przydzielanie do nich pojazdów

Definiowanie linii i brygad (służb) i przydzielanie do nich pojazdów
Przed wprowadzeniem dziennych harmonogramów należy zdefiniować nazwy służb (linii/brygad).
Z głównego menu wybieramy opcję "Definiowanie linii/brygad". 
Pojawi się okno, jak na powyższym obrazku, w którym definujemy nazwy służb i przypisujemy do każdej listę pojazdów.

- Definiowanie polega na zwykłym dopisaniu  pozycji na liście po lewej (program ułatwia dopisanie serii brygad na danej linii).
W najprostszym przypadku służbę oznacza się przez  "linia/brygada", w przypadku gdy służba składa się z kilku linii/brygad można zastosować dowolne, jednoznaczne oznaczenie.

- Przydzielanie pojazdów dopuszczonych do okreśłonych służb odbywa się przez wskazanie na liście po prawej i kliknięciu w przycisk ze strzałką w lewo.
Kliknięcie w przycisk [dwie strzałki w lewo] powoduje przydzielenie wszystkich pojazdów. 
Jeżeli chcemy wycofać przydzielenie pojazdu, klikamy w przycisk ze strzałkami w prawo. 
Opisy "w dymkach" podpowiedzą inne możliwości.
Przydzielone pojazdy i ich kierowców program zaproponuje w pierwszej kolejności podczas planowania - jest to sposób na unikanie błędów.


Ręczne wprowadzanie dziennych harmonogramów służb (linii/brygad)Godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy rozkładowej, czasy dojazdu, powrotu, obsług codziennych, przerw i innych okresów czasu
wprowadzamy po wybraniu z głównego menu opcji "Harmonogramy dzienne".
Pojawi się okno przedstawi się okno przedstawione powyżej. 

Chcąc edytować dane harmonogramów musimy kolejno:
- klikając w przycisk [Inny zakres] wybrać:
- - filtrowanie listy wg "Linia/brygada"
- - termin od którego ma obowiązywać harmonogram
- - nazwę służby 
Klikamy [OK], następnie nad listą zaznaczamy "Edycja dozwolona".

Dopisanie służb na każdy dzień i zmanę nastąpi po kliknięciu [Dopisz komplet].
Jeżeli nie wszystki pozycje są potrzebne, możemy nadmiar usunąć klikając w odpowiedni przycisk.

Po kliknięciu [Edycja], pojawi się okno jak po prawej stronie. Wprowadzamy odpowiednie dane i klikamy [Zapisz].
Program sprawdzi ich poprawność i informację o ewentualnym błędzie wpisze w pierwszej kolumnie.

Możemy rejestrować harmonogramy dla służb dla zmiany 1 lub 2, a w każdą z nich w dniach roboczych, sobotach lub niedzielach (oznaczonych R, S lub N).
To daje 6 harmononogramów na każdą służbę. Oczywiście mogą istnieć służby, które nie są realizowane w tak szerokim zakresie.
Należy pamiętać, że wśród danych harmonogramu dla dnia roboczego (R) jest informacja o tym, który harmonogram stosować w dni świąteczne (S czy N).
Jeżeli żaden z nich - tworzymy harmonogram indywidualny, dla określonej daty (o tym poniżej).

Indywidualne harmonogramy na szczególne dni tygodnia (np. poniedziałek, wtorek, itd) wprowadzamy tak jak powyżej, ale oznaczamy cyframi:
 1 - poniedziałek
 2 - wtorek
...
 5 - piątek

Można też wprowadzić harmonogramy obowiązujące w dniu określonym konkretną datą (np. szczególne rozkłady jazdy w dni świąteczne).
Wtedy "gasimy' odznaczenie w rubryce "Data indywidualna" i podajemy datę dnia w którym będzie obowiązywał podany harmonogram.

Gdy określony harmonogram przestaje obowiązywać i nie chcemy żeby program go uwzględniał przy planowaniu,
wybieramy opcję "1" w rubryce "nie obsł".

 Import harmonogramów z arkusza kalkulacyjnego


Harmonogramy dotyczące linii/brygad możemy łatwo wprowadzać do bazy przez import arkusza kalkulacyjnego o okreśłonej strukturze.
Wprowadzanie danych następuje przez schowek (clipboard) Windows. Wystarczy zaznaczyć prostokątny obszar arkusza, skopiować go do schowka,
a w programie wybrać opcję "Importuj" w oknie "harmonogramy dzienne":


Poniżej przykład danych w spełniających wymogi "Format B" i kilka uwag:

1. Program inteligentnie pomija puste linijki
2. Dane w kolumnach D,E,J,K są bez znaczenia – program je wyliczy
3. Nie można stosować nazwy rodzaju dnia “R/N”, należy stosować R,S,N lub 1,2,3,4,5 dla oznaczenia konkretnych dni tygodnia (od poniedz.)
4. Zamiast 25:55 należy podać 1:55 – program będzie wiedział, że dotyczy to następnego dnia i odpowiednio przeliczy
5. Zaznaczyć i skopiować do schowka należy obszar danych(bez nagłówka) od kolumny A do M.
 
 


O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne