Ryszard Galas Logisoft
Oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki
MaxFaktura2
Przeliczenia waluty na fakturze
Konfigurowanie programu MaxFaktura do umieszczania na wydruku faktury 
informacji związanych z przeliczaniem kwot w walucie.


Poniższe informacje dotyczą faktur "walutowych", na których kwota należności wyrażona jest w walucie innej niż PLN.
Jednocześnie kurs waluty podany jest przy każdej pozycji faktury. Obrazki przedstawiają miejsca wprowadzania danych:

Edycja danych faktury  Kurs waluty w danych pozycji faktury

1. Spsób drukowania informacji o przeliczeniach kwot walutowych zapisany jest w pliku parametrów mxfa.parGlob.
Chcąc go edytować należy wyłączyć program Maxfaktura2, odnależć go i użyć edytora Notepad.exe (lub analogicznego).
W celu zlokalizowania pliku klikamy prawym klawiszem myszy w skrót aplikacji i postępujemy jak na obrazkach:

a) Wybieramy opcję "Właściwości skrótu"  b) Otwieramy katalog z plikiem exe 

c) W katalogu z programem jest plik głównych parametrów


2. Otwieramy plik mxfa.parGlob.
W nim odnajdujemy parametry odpowiedzialne za elementy na wydruku:

Edycja parametrów fakturowania

Strzałka wskazuje wartość przykładowego parametru, którą możemy zmieniać. W tym przypadku, wpisanie "1" wymusi "przy każdej pozycji przeliczenie".
Uwaga: zmieniony plik paramertów zapisujemy i zamykamy, później otwieramy program Maxfaktura2.
Na wydruku uzyskamy efekt jak poniżej:

Fragment wydruku faktury walutowej


O nasPortfolioCzas pracy kierowcyKierowcy autobusówMaxFaktura2Przepisy, opracowania, inne